От ДУ : Видове членство и дължими такси

Само когато познаваме добре утвърдените от МАЛК видове членство ,ние ще можем да ги използваме по-активно за собственото си хармонично

1.) Почетен член (honorary member):
Това е индивид, който не е Лайънс член ,но е извършил забележителни неща(служба) за своята общност или клуб,заради които клубът е бил отличен. 

Този почетен член може да посещава срещите, но няма привилегиите на активния член. Всички входни и годишни такси, към Дистрикта и Централата се заплащат от клуба.

2.) Доживотно членство(life member):
Човек,на когото е присъдено такова членство е Лайънс член,който има 20 г. или повече активно членство в Лайънс движението. Този вид членство дава всички привилегии на активното членство. Ако такъв член се премести в или се присъедини към друг клуб ,то той автоматично ще придобие статуса си на Доживотен Член и в новия клуб.

3.)Присъединен член(Affiliate member ):
Това е индивид, който подкрепя клуба и неговите дейности ,но не е активен член. Този тип членство му позволява да гласува на клубни събрания ,когато присъства на тях,но не може да заема длъжности в клуба,както и не може да представлява клуба на Дистрикт или Международни Конвенции.

4.)Привилегирован Член(Privileged Member).
Това членство е за човек ,който е бил Лайънс Член в продължение на 15 или повече години , но който поради болест или други уважителни причини е бил принуден да преустанови своят активен статус.Този вид членство дава право да
гласува ,но не и да заема длъжности.

5.) Активен Член(Active Member):
Това е член,който има всички привилегии и права, както и задължения, заложени в устава. Правата включват право да гласува по всички въпроси ,изискващи гласуване ,както и правото да заема длъжности .

6.) Свободен член(member-at-large):
Това е член на клуб, който поради уважителни причини ( преместване на друго място,здравословни проблеми и др.) няма възможност да посещава регулярните сбирки на клуба,но има желание да запази членството си в клуба.
Този вид членство не позволява да се заемат постове и да се гласува на Дистрикт и Международни Конвенции.

7.) Асоцииран член(Associate member):
Това е член,чиято първоначална регистрация е в друг Лайънс клуб . Този вид членство дава право да се гласува на клубни събрания ,но не дава право члена да гласува като делегат на Дистрикт Конвенции и може да заема длъжности само в своя чартър клуб

 

ТАКСИ :

Нови членове

Новите членове плащат еднократно встъпителна членска такса(вноска) към МАЛК от $25 ЩД заедно с подаването на сертификационните формуляри за вписването на новия член.

 

Годишната международна членска такса(вноска) към МАЛК е  $43 щ.д., която се внася АВАНСОВО на две вноски – на полугодие – по 21,5 щ.д. като първата е до 20 юни и втората до 20 декември.

 

Членове, преместени в друг клуб

Такива членове не дължат входна такса, когато се преместват в друг съществуващ  клуб, за следващите 12 месеца.

 

Фамилно членство

Програмата за Фамилно членство дава възможност на членовете на една Фамилия      ( до 5) да получат специални отстъпки в таксите,когато се присъединяват заедно към някой Лайънс клуб. Първият фамилен ( води се глава на Фамилията) Лайънс член заплаща пълният размер на международната такса(вноска) ($43), като програмата позволява до четири члена от същата Фамилия да заплатят половината от нея ( $21.50 ).

Всички Фамилни членове заплащат еднократната встъпителна такса(вноска) от $25.

 

Тази програма е предназначена за членове на една и съща Фамилия, които са:

(1) подходящи за членство в Лайънс движението;

(2) в момента са членове на един и същи клуб или ще станат

(3) живеят в едно домакинство и са свързани чрез роднинство, брак или друга официална връзка ( осиновени деца и др.).

 

Обикновено членовете на домакинството включва родители, деца, съпрузи, лели и чичовци, братовчеди, баби и дядовци, осиновени и подопечени. За да се активира този вид членство трябва да се попълни и изпрати Сертификационен формуляр за Фамилна Единица(TK-30).

 

Студенти

Студентите на възраст между пълнолетие и 30 г. не заплащат входна(встъпителна) такса и дължат Годишна международна такса(вноска) наполовина - $21.50. Тези студенти, които са над 30 г. и се присъединят към Лайънс Кампус Клуб, заплащат само $10 входна(встъпителна) такса, и дължат годишна международна такса(вноска) в пълен размер. Трябва да изпратите Студентски Сертификационен (STU-5) за всеки студент.

 

 Лео  Лайънс член

Настоящи или бивши Лео членове, не надхвърлили 30 г, които вече са били Лео най-малко за година и един ден ,могат да се присъединят към съществуващ, или да чартиране нов Лайънс Клуб. Всички бивши Лео членове получават опрощаване на чартър/входната такса , като тези от тях,които са на възраст от пълнолетие до 30 г., заплащат половината от годишната международната такса. Също така, всички години, прекарани като Лео член, ще се добавят към членския Ви Лайънс регистър.

Тези,които са под 30 г.трябва да изпратят трансферен Сертификационен Формуляр отЛео в Лайънс (LL-2).

 

Бивши Лео членове

Бивши Лео членове, надхвърлили 30 години ,които са били Лео членове в продължение на една година и един ден, не заплащат чартър или входна такси ,когато се присъединяват към   Лайънс клуба. За да получат това опрощение на входните такси,трябва да попълнят Сертификационна форма "от Лео към Лайънс член"(  Leo to Lion Certification).

Коментари (0)

Вашият коментар :