ГРАМОТНОСТ В ПЪРВАТА ПОМОЩ

ЛК Русе Сексагинта Приста и Български Червен Кръст организираха празник под мотото ГРАМОТНОСТ В ПЪРВАТА ПОМОЩ

Деца първи до четвърти клас на училище „Леонардо Да Винчи“, гр. Русе се обучаваха нагледно как да помогнат в критична ситуация, как да облекчат болката на пострадал или как да спасят човешки живот.

По достъпен и лесен начин, с демонстрации и приложни игри юношите и девойките от Младежката секция на БЧК увлякоха по-малките си приятели и им помогнаха да придобият практически умения и знания, необходими при оказване на първа помощ.

Малки и големи се учеха как да са подготвени за евентуална критична ситуация, изискваща бърза и адекватна реакция, за да знаят как се овладява първоначалната паника .

В днешното динамично време познанията и действията при инциденти, критични ситуации, аварии, бедствия и др. кризисни събития е от изключително важно значение.

В критична ситуация самообладанието спасява човешки живот и е резултат само от трайни знания и автоматизирани умения за навременна, адекватна и компетентна намеса.

НИЕ СЛУЖИМ!

Коментари (0)

Вашият коментар :